Back to homepage

Cookie Policy

We use cookies to assure correct operation of all website functionalities. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies. You can switch off cookies in your browser settings at any time resulting in no information being collected.

"Cookies" Policy.

Cookie files contain IT data, in particular website's name, time they are stored in a device used by a user and a unique number. They do not cause configuration modifications in a device used by a user, as well as in software installed in this device.

On the basis of cookie file it is impossible to determine user's identity. A user can turn off cookie files in their browser at any time. If so, the Administrator notifies that the limitation caused by a user may have influence on some functionalities available at the website.

Cookie files are designed to provide a user with correct website operation, in particular:

  1. optimization of website usage by identification of a device used by a user and displaying the website in compliance with user's needs;
  2. maintaining user's session after logging in by a user at the website.

The Administrator is not responsible for cookie file policies available at websites other than Administrator's.

After entering the website a user shall be notified on using of cookie files by the Administrator and asked for the respective consent. In case of granting a consent, cookie files shall be used by the Administrator as stated above. If a consent is not granted, using of the website shall be still possible, though some website functions may be limited or unavailable. Granting a consent enables website operation that is optimal for a user.

Używamy plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich funkcji strony. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na zastosowanie plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć odczyt danych z plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Polityka plików "Cookies".

W celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich funkcji strony, Administrator używa tzw. plików cookies, które stanowią niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkowników.

Pliki cookies zawierają dane informatyczne, w szczególności nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik oraz unikalny numer. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu, z którego korzysta użytkownik, jak również w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. W takim przypadku, Administrator informuje, iż ograniczenie dokonane przez użytkownika może wpływać na niektóre funkcje dostępne na stronie.

Pliki cookies przeznaczone są do zapewnienia użytkownikowi prawidłowego działania strony, w szczególności:

  1. optymalizacji korzystania ze strony poprzez rozpoznanie urządzenia, z którego korzysta użytkownik i wyświetlenia strony odpowiednio do potrzeb użytkownika;
  2. utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu się przez użytkownika na stronie.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę plików cookies dostępną na innych stronach internetowych niż Administratora.

Użytkownik po wejściu na stronę zostanie poinformowany o wykorzystywaniu przez Administratora plików cookies oraz zostanie poproszony o wyrażenie zgody. W przypadku wyrażenia zgody, pliki cookies będą wykorzystywane przez Administratora w sposób wskazany powyżej. W przypadku braku zgody użytkownika, korzystanie ze strony będzie w dalszym ciągu możliwe, jednak niektóre z funkcji strony mogą być ograniczone lub niedostępne. Wyrażenie zgody umożliwia optymalne dla użytkownika działanie strony.

Is there a project you’re thinking about?

Contact us